WALCZYMY DO 27 CZERWCA!

WAŻNE:

JEŚLI NIE UDA SIĘ ZNALEŹĆ FUNDUSZY (SPONSORZY, PORTAL „POLAK POTRAFI”, WPŁATY UCZESTNIKÓW, ITD.), TO KURPIOGRANIE   N I E   O D B Ę D Z I E   S I Ę ! ! !

MAMY JEDNAK NADZIEJĘ, ŻE TAK SIĘ NIE STANIE!!

TERMINEM DO KTÓREGO BĘDZIEMY PRÓBOWAĆ JEST 27 CZERWCA 2013 – RÓWNO TYDZIEŃ PRZED PLANOWANYM KURPIOGRANIEM…