ŚPIEW PRZEZ POKOLENIA – RUSZA NOWY PROJEKT!

Niezmiernie miła to wieść, że już niebawem rozpocznie się półroczny projekt skupiony właśnie na Kurpiach, ich muzyce, śpiewie i całej otoczce muzycznej … Oczywiście wszystko w przepięknej scenerii Bandyśkich krajobrazów!

 

Od lipca do grudnia, co miesiąc odbywać się będą spotkania z wspaniałymi bandyśkimi śpiewaczkami… będzie można od nich poduczyć się po trochu wszystkiego: i pieśni i melodii do tańca i przepisów kulinarnych i starych opowieści…

 

Głównym założeniem i celem działań w ramach „Śpiewu Przez Pokolenia” jest rozkręcenie relacji międzypokoleniowych na kanwie kultury tradycyjnej.

 

Skrócony opis projetu można zawrzeć w kilku poniższych zdaniach:

„Główną ideą przedsięwzięcia jest odbudowa relacji międzypokoleniowej w środowisku wiejskim, z wykorzystaniem śpiewu i muzyki tradycyjnej jako narzędzia do tworzenia dialogu społecznego. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu spotkań podczas których młode pokolenie mieszkańców wsi oraz osób przyjezdnych będzie mogło uczyć się tradycyjnych pieśni oraz poznawać lokalne historie i opowieści. Mistrzami spotkań będą śpiewaczki starego pokolenia, dla których muzyka tradycyjna była nierozerwalnie związana z życiem codziennym i stanowiła często oś zgromadzeń. Planowane spotkania są doskonałym punktem wyjścia do rozpoczęcia i umocnienia dialogu międzypokoleniowego. Są też możliwością przywrócenia do społeczności wiejskiej zmarginalizowanych osób starszych, które w dobie zmechanizowania rolnictwa i wypełnienia wolnego czasu komputerami i telewizją, nie mają w niej swojego miejsca. Projekt nie zakłada odtworzenia dawnych zgromadzeń. Jest próbą stworzenia nowej jakości dla małych wspólnot wiejskich”

 

Projekt prowadzony jest przez Kasię Huzarską ze Stowarzyszenia Trójwiejska

Kontakt w sprawach wszelakich: spiewprzezpokolenia@gmail.com

 

 

Projekt prowadzony jest w ramach Stypendium przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Aktywność Obywatelska