PODZIĘKOWANIA – CAŁA RESZTA :)

Niewdzięcznikami paskudnymi okazalibyśmy się, gdybyśmy nie podziękowali całej rzeszy ludzi i instytucji, które wspomogły nas na wiele sposobów!

Po pierwsze – sponsorom:

warsztatom animacji POKLATKOWO

firmie ALDO z Surowego

piekarni Rafał i Władysława KŁOS z Myszyńca

ZWIĄZKOWI KURPIÓW, a dokładniej jego Oddziałowi z Kadzidła

 

Po drugie – DOROCIE SAMSEL oraz jej ekipie! Za wspaniałe smaczne posiłki, uśmiech i cierpliwość do naszej opieszałości przy wychodzeniu z jadalni :) …

 

Po trzecie – WÓJTOWI GMINY CZARNIA – CZESŁAWOWI JURGA – za wsparcie, pomoc i udostępnienie szkoły, oraz za przychylność dla naszej inicjatywy!

 

Po czwarte – Wolontariuszom:

FRANKOWI – Mistrzowi nad Mistrze w zaangażowaniu w pracę i sprawy kuchenne – bez Ciebie pół soboty i niedziela nie były już takie same!

Mateuszowi i Tyciowi – za ogarnianie tego, co już nie było do ogarnięcia dla organizatorów

 

Po piąte – WITKOWI KUCZYŃSKIEMU – za zaangażowanie i wsparcie organizacyjne – bez Ciebie też by się nie udało!

 

Po szóste – wszystkim, którzy z własnej nieprzymuszonej woli pomagali w pracach i w sprzątaniu! Dzięki wam nie musieliśmy pracować dwa dni aby doprowadzić nasze miejscówki do stanu sprzed Kurpiogrania! :)

 

Po siódme – naszym MISTRZOM – za czas nam poświęcony i przekazywanie swojej wiedzy i umięjętności:

BANDYSIANKOM – BRONISŁAWIE ŚWIDER, ANTOSI DEPTULE, MARYSI PIÓRKOWSKIEJ, MARYSI KUTOWEJ

STANISŁAWOWI SIERUCIE

ZOFII WARYCH

JANKOWI KANI

RYSZARDOWI MANIURSKIEMU

JUSTYNIE I DOROCIE CEBEREK

STASZKOWI SZYDLIKOWI

 BARTKOWI NIEDŹWIECKIEMU

ADAMOWI STRUGOWI

ŻERMENIE

GRZEŚKOWI AJDACKIEMU

 

D Z I Ę K U J E M Y   W A M   B A R D Z O  ! ! !