„PUSTA NOC” – 70. ROCZNICA PACYFIKACJI BANDYŚ

Rok 2014 jest rokiem wyjątkowym dla Bandyś. Właśnie teraz mija 70 lat od wywiezienia przez Hitlerowców 120 mężczyzn ze wsi Bandysie i okolic do obozu koncentracyjnego Stutthof. Po wojnie wróciło do domu zaledwie siedmiu z nich. Wydarzenie to zostawiło trwały ślad w świadomości społeczności wsi. Nie ma tu praktycznie rodziny, która wówczas kogoś nie straciła. Co roku, w pierwszą niedzielę października, odprawiana jest polowa msza przy pomniku upamiętniającym tamte wydarzenia i ofiary pacyfikacji. W tym roku, ze względu na okrągłą rocznicę, program obchodów będzie zdecydowanie bardziej rozbudowany. W obchody przygotowywane przez mieszkańców Bandyś i lokalne władze, włączyły się także muzea w Ostrołęce i Sztutowie organizując wystawy tematyczne.

 

Postanowiliśmy także włączyć się w rocznicowe obchody wykorzystując otwartość mieszkańców Bandyś na wszelkie inicjatywy mające upamiętnić  ofiary wydarzeń z 1944 roku. Opierając się o żywą w ich pamięci tradycję Bożych Obiadów*, chcemy przygotować takie zgromadzenie właśnie w ramach obchodów rocznicowych. Od pierwszej rozmowy z Panem Staszkiem Szydlikiem (sołtysem), wiedzieliśmy że szanse na powodzenie są duże. Zgromadzenie ma składać się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona będzie wspomnieniom. W tym celu szukamy wśród mieszkańców Bandyś najstarszych zdjęć, przedstawiających osoby wywiezione lub też ukazujących życie wsi po tej tragedii. Zdjęcia te będziemy wyświetlać na ekranie, tak aby każdy z obecnych mógł je obejrzeć i skomentować. Druga część planowana jest jako inspirowane Bożym Obiadem śpiewane nabożeństwo za dusze ofiar Pacyfikacji

 

Specjalnymi gośćmi zgromadzenia będą ci z mieszkańców Bandyś, którzy pamiętają jeszcze wydarzenia sprzed siedemdziesięciu lat. Mamy nadzieję, że uda się stworzyć atmosferę sprzyjającą opowieściom o minionych, lecz jak już się zorientowaliśmy, nadal bolesnych momentach. Jest to pięć osób, z których najmłodsza ma 81 lat. Na spotkanie zaproszeni zostaną także pracownicy Muzeum Kurpiowskiego w Ostrołęce i Muzeum w Sztutowie.

 

„Pusta Noc” upamiętniająca 70. Rocznicę Pacyfikacji Bandyś odbędzie się 3 października 2014, o godzinie 18:00 w Remizie OSP w Bandysiach

 

* Boży Obiad – obrzęd ten to w zasadzie całodobowe nabożeństwo za dusze zmarłych z danej wsi odprawiane w okresie Wielkiego Postu. Rozpoczyna się on poranną Mszą Świętą, a następnie przenosi się do wybranego pomieszczenia, gdzie następuje właściwa część obrzędu. Polega ona na gremialnej modlitwie przy pomocy pieśni nabożnych śpiewanych ze starych śpiewników i zeszytów, a prowadzonych przez miejscowych śpiewaków pogrzebowych.

 

Wydarzenie to jest częścią projektu „Akademia Kolberga”, w ramach trwającego obecnie Roku Kolberga. Jest ono zatem współtworzone i współfinansowane przez Stowarzyszenie Tratwa oraz IMIT.

 

RK logo
logo-IMIT1-300x144
Logo tratwa